Domů Odkazy Dokumenty ke stažení
English
Dokumenty ke stažení
V následujících složkách najdete dokumenty, které se k nim tématicky vztahují a jsou určeny ke stažení. Po kliknutí na název složky se rozbalí seznam jednotlivých dokumentů.
 • Senzorické semináře, zkoušky, degustace   (6)
  Přihlášky na degustační - senzorické semináře  a zkoušky pořádané VÚPS.  Programy seminářů, náplně zkoušek, další informace.
  Sensory tests, degustation, seminars

  Applications for degustation - sensory seminars and tests held by the RIBM. Programs of seminars, contents of tests, other

 • Služby, analýzy (Services, analyses )   (5)

  Dokumenty týkající se komerčně  poskytovaných služeb (objednávkový formulář, systém slev, Celkový přehled poskytovaných standardních analýz.pdf ,   .....)

  Documents relating to commercially provided services (order form, price reduction system, total survey of provided standard analyses. pdf,.....)

 • Ročenky - Zprávy o činnosti (Annual books)   (19)
  Ročenky a zprávy o činnosti ústavu.

  Annual books – reports on the Institute’s activities.

 • Historie, tiskové zprávy, různé   (8)
  Historické dokumenty, tiskové zprávy,  zajímavosti.

  Historic documents, press releases, miscellaneous.

 • Výsledky soutěží piv (Results of beer contests)   (11)
  Výsledky soutěží piv pořádaných v ČR od roku 2005.

  Results of beer contests held in the CR since 2005.

 • Pivovarská škola - výroba sladu a piva   (10)
  Články o výrobě sladu a piva,  návody na výrobu piva z koncentrátu VUPS
  Brewing school  - malt and beer production - Articles about malt and beer production,  instructions for home brewing from RIBM wort concentrate
         
 • Valné hromady (General Meetings)   (4)
  Pozvánky a zápisy z valných hromad společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

  Invitations to general meetings minutes from general meetings of the company Research Institute of Brewing and Malting, Plc.

 • 37. Pivovarsko-sladařský seminář , Plzeň 2014   (4)
  Přednášky zaměstnanců VÚPS  prezentované na odborném  37. Pivovarsko - sladařském semináři, který   pořádal Plzeňský Prazdroj, a.s. a který se konal pod záštitou generálního ředitele Paola Lanzarottiho ve dnech 23. a 24. října 2014 v Plzni.
  37. Pi Brewing and Malting Seminar, Plzeň 2014

  Lectures of RIBM’s employees  presented at the expert  37th Brewing and Malting Seminar organized by Plzeňský Prazdroj, a.s. which held under the under the auspices of the Director General, Mr Paolo Lanzarotti on October 23-24, 2014 in Plzeň.

 • Projekt SLARA - knihovna (library) Brno   (3)
  Materiály o projektu SLARA, o dostupných elektronických informačních zdrojích v projektu, o oborové knihovně a studovně na brněnském pracovišti VÚPS.

  Materials about the SLARA project, available electronic information resources, specialized library and reading room in the RIBM’s working place in Brno.

 • Postery, přednášky, odborné dokumenty   (6)
  Postery, přednášky a odborné dokumenty z VÚPS.     
      
 • Mezinárodní Visegrádský fond   (1)
  Dokumenty týkající se projektu  - V4 Dědictví kvality tradičních nápojů  - řešeného na VÚPS v rámci standardního grantového proframu Mezinárodního Visegrádského fondu.
           
 • Rekvalifikační kurz   (4)

  Informace o jednotlivých bězích rekvalifikačního programu:    Pivovarnické a sladovnické práce,  přihláška