Domů O nás Struktura ústavu
English
Struktura ústavu

Organizační struktura Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského je patrná z uvedeného schématu. Org_strukt_VUPS_2012_CZ-rijen

Z hlediska předmětu výzkumu, vývoje a poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství) je rozdělení převažujících aktivit jednotlivých pracovišť následující:

- ječmen-slad a rostlinné produkty: laboratoře brněnského pracoviště

- oblast pivo-mladina a nápoje: laboratoře pražského pracoviště

 Mikrobiologické oddělení, které svou činností pokrývá obě výše uvedené oblasti,  je v Praze v budově pražského pracoviště.

Některé speciální rozbory provádějí analytické laboratoře  v Praze  i v Brně.

Konzultace a poradenství týkající se legislativních záležitostí v oboru pivovarství a sladařství jak  v České republice tak i Evropské unii spolu s pomocí při zavádění systémů řízení jakosti poskytuje oddělení legislativy   na  pracovišti v Praze na Korunní ulici.

V budově pražského pracoviště je knihovna a vydavatelství (redakce časopisu Kvasný průmysl).


Na níže uvedených samostatných stránkách jsou uvedeny základní  informace o jednotlivých odděleních ústavu.

1 Analytická zkušební laboratoř Sladařský ústav Brno
2 Analytická zkušební laboratoř Pivovarský ústav Praha
3 Technologické oddělení (PVS) Praha
4 Mikrobiologické oddělení
5 Oddělení legislativy