Domů O nás
English
O nás

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je moderní  organizací s více než stoletou tradicí. 

Na komerční bázi  poskytuje vysoce  kvalifikované servisní analytické, technologické a poradenské služby nejen pivovarům a sladovnám v České republice, ale i dalším subjektům zejména v nápojovém a potravinářském průmyslu.
Hlavní činností ústavu je však výzkum a vývoj (VaV).   VÚPS totiž není jen špičkovou  "servisní laboratoří či technologickou zkušebnou", ale podílí se v široké míře na řešení státních a privátních úkolů  zejména z oblasti aplikovaného výzkumu.


Názorně se historií i současnou činností VÚPS lze seznámit  v přehledném videu  o ústavu,  které je k dispozici na  youtube

VÚPS je akciovou společností, která  je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383.

Ve stanovách  společnosti je  mimo jiné uvedeno:

V Článku 4 stanov společnosti je jako předmět podnikání:
a)  výzkumná činnost v oblasti přírodních a technických věd

b)  výroba piva a sladu
c)  vyhodnocování vzorků pro výrobu nápojů
d) poradenská činnost v oblasti technické a technologické výroby sladu, chmele, piva a ostatních nápojů
e)  poradenská činnost v oblasti měřící a regulační techniky
f)  hostinská činnost
g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
h) organizování výstav
i)  provoz cestovní kanceláře
j)  vedení vědeckotechnické knihovny
k)  vydavatelská činnost
l)  daňové poradenství.
m) činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Podmínky výkonu výzkumné činnosti definuje Článek 4a stanov.
(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkumná činnost v oblasti přírodních a technických věd na úsecích technické a technologické výroby sladu,chmele, piva a ostatních nápojů. Jiná než výzkumná činnost uvedená v článku 4 je prováděna pouze za účelem účinnějšího využití majetku společnosti a to tak, aby nebyla ohrožena výzkumná činnost.
(2) Společnost je povinna vyrovnat do konce účetního období případnou ztrátu  vzniklou jinou než výzkumnou činností nebo učinit opatření k ukončení této činnosti před započetím dalšího účetního období.
(3) Jiná než výzkumná činnost je odděleně účetně evidována. Odděleně jsou zároveň účetně evidovány i příjmy a uznané náklady na výzkumnou činnost.
(4) Zisk společnosti dosažený výzkumnou činností je po případném povinném přídělu do rezervního fondu využíván pouze k podpoře výzkumu.

(5) Společnost nezajišťuje a ani nezajistí závazky jiných osob.

Z výše uvedených bodů plyne, že ústav splňuje definici  výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01.

VÚPS, a.s. je vydavatelem jediného odborného pivovarského časopisu na území České republiky - Kvasného průmyslu. Kromě toho vydává též různé neperiodické tituly (Pivovarský kalendář, Ječmenářská ročenka, Chmelařská ročenka aj.).

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský disponuje třemi pracovišti, situovanými do objektů Pivovarského ústavu Praha (Lípová 15, 120 44 Praha 2), Sladařského ústavu Brno (Mostecká 7, 614 00 Brno) a Pracoviště útvaru legislativy (Korunní 106, 101 00 Praha 10).

(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkumná činnost v oblasti
přírodních a technických věd na úsecích technické a technologické výroby sladu,
chmele, piva a ostatních nápojů. Jiná než výzkumná činnost uvedená v článku 4 je
prováděna pouze za účelem účinnějšího využití majetku společnosti a to tak, aby
nebyla ohrožena výzkumná činnost.
(2) Společnost je povinna vyrovnat do konce účetního období případnou ztrátu
vzniklou jinou než výzkumnou činností nebo učinit opatření k ukončení této činnosti
před započetím dalšího účetního období.
(3) Jiná než výzkumná činnost je odděleně účetně evidována. Odděleně jsou
zároveň účetně evidovány i příjmy a uznané náklady na výzkumnou činnost.
(4) Zisk společnosti dosažený výzkumnou činností je po případném povinném
přídělu do rezervního fondu využíván pouze k podpoře výzkumu.
(5) Společnost nezajišťuje a ani nezajistí závazky jiných osob.