Domů Služby Rozbory a zkoušky Spec. rozbory - Mykotoxiny
English
Spec. rozbory - Mykotoxiny

 

Mykotoxiny  jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických hub s různým biologickým účinkem: mutagenní, karcinogenní, teratogenní, estrogenové, hemoragické, neurotoxické, cytotoxické, nefrotoxické a hepatotoxické.

Vzhledem k rozličným toxickým účinkům, tepelné odolnosti a ke kolísavému výskytu těchto přirozených mykotoxinů, představují značné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Nejdůležitějšími mykotoxiny jsou aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, patulin, fumonisiny B1, B2, B3, citrinin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, sterigmatocystin a T-2 toxin.

Obsah mykotoxinů je stanovován pomocí moderních instrumentálních metod UPLC/FLR a HPLC/MS/MS.

kontakt:

AZL Brno - Speciální analýzy
Ing. Sylvy Běláková, Ph.D.
tel:  +420 545 578 703 kl. 38
fax: +420 545 321 225
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kód          Název analýzy Metoda
Mykotoxiny
A0501 Aflatoxiny B1,B2,G1,G2   VÚPS 
A0502 Ochratoxin A   VÚPS 
A0503 Zearalenon   VÚPS 
A0504 Fumonisin B1+B2 VÚPS 
A0505 Cytochalasin E VÚPS 
A0506 Patulin   VÚPS 
A0507 Sterigmatocystin VÚPS 
A0508 DON - Deoxynivalenol   VÚPS 
A0509 Trichoteceny VÚPS 
A0510 DON-3-glukosid VÚPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mykotoxiny
A0501 Aflatoxiny B1,B2,G1,G2   VÚPS 
A0502 Ochratoxin A   VÚPS 
A0503 Zearalenon   VÚPS 
A0504 Fumonisin B1+B2 VÚPS 
A0505 Cytochalasin E VÚPS 
A0506 Patulin   VÚPS 
A0507 Sterygmatocystin VÚPS 
A0508 DON - Deoxynivalenol   VÚPS 
A0509 Trichoteceny VÚPS 
A0510 DON-3-glukosid VÚPS