Domů Služby Rozbory a zkoušky Spec. rozbory - Kovy
English
Spec. rozbory - Kovy

 

Kovy se vyskytují jako součást přirozeného životního prostředí a proto kolují i v potravním řetězci. Zvýšené koncentrace jsou však pro lidské zdraví nebezpečné. Problematické jsou zejména těžké kovy , které se řadí do skupiny cizorodých látek s možným toxickým účinkem.  Mezi nejdůležitější z hlediska zdravotních dopadů patří Pb, Cd, Hg a Cr. Mohou se vyskytovat i v  pivovarských surovinách a pomocných látkách a následně přejít do piva..

S ohledem na jejich toxické působení platí pro povolenou úroveň jejich koncentrace v potravinách velmi přísné limity jejichž dodržování se sleduje s využitím nejmodernější detekční přístrojové techniky.


kontakty:

AZL - P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát - příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Kód Název analýzy Metoda

Stanovení kovů

Atomová  absorpční spektrometrie
K01 Výluh vzorku k analýze AAS VÚPS
K02 Mineralizace vzorku k analýze AAS VÚPS
K03 Stanovení Li, Be, Na, K, Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,

Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Pb, Cs ( plamenová AAS) VÚPS
K03A (1 - 2 kovy ve vzorku)

K03B (3 - 4 kovy) 

K03C (5 a více kovů) 

K04 Stanovení zvláště nízkých koncentrací kovů galvanostatickou rozpouštěcí potenciometrií (As, Se aj.)
K05 Hg (studené páry AAS)(včetně přípravy vzorku) VÚPS