Domů Služby
English
Služby
 
Pracovníci ústavu  se vedle výzkumu věnují i kontrole jakosti surovin a finálních výrobků. V  laboratořích se na špičkových přístrojích provádí široká škála analýz.  Stanovují se základní kvalitativní parametry nutné pro rozhodování v každodenní výrobní praxi.  Vysoce kvalifikovaní odborníci pracují s pomocí moderní přístrojové techniky na speciálních a v mnoha případech    unikátních analýzách.

Komerční služby poskytované ústavem jsou zaměřeny zejména na oblast nápojového průmyslu a potravinářství, ale v mnoha případech sahají daleko za hranice těchto odvětví.

V Praze a v  Brně jsou analytické zkušební laboratoře, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod  č. 1309  a 1309.2. Předmětem  akreditace v Praze je stanovení základních kvalitativních parametrů a obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu, jeho surovinách a meziproduktech, nápojích a dalších výrobcích. V Brně je to stanovení analytických parametrů v obilovinách a jiných zrninách, sladu, sladových produktech, pivu a dalších nápojích.

Rozbory jsou uznávány kontrolními i hygienickými orgány ČR i v zahraničí, přičemž výsledky jsou sdělovány výhradně zadavateli. VÚPS a.s. je zmocněn k vydávání protokolů o zkoušce vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

V analytických zkušebních laboratořích VÚPS  je zaveden stndardní postup pro vyřizování námitek a stížností zákazníků - reklamační řád.

VÚPS pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, můžeme s našimi zákazníky uzavřít dohodu o utajení, která blíže specifikuje způsob nakládání s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

Podrobný přehled poskytovaných analýz je uveden v následující sekci Rozbory a zkoušky.

Mikrobiologická čistota je v potravinářství jednou z priorit. Nezbytnost péče o produkční mikroorganismy - kvasinky v pivovarství ještě více zdůrazňuje úlohu služeb mikrobiologického oddělení, která byla na ústavu vždy na vysoké úrovni jak po vědecko-výzkumné stránce, tak v komerční oblasti. Díky tomu může provádět i posuzování kvality - certifikaci mycích prostředků používaných v pohostinství a nápojovém průmyslu

Ústav je vybaven unikátními čtvrt a poloprovozní technologiemi a zařízeními .  To v duchu tradičního sepětí výzkumu s praxí dovoluje odborníkům z ústavu řešit řadu technologických provozních úkolů a problémů.

Odborníci z ústavu poskytují vysoce kvalifikované poradenství týkající se výběru a aplikace jak přístrojové laboratorní techniky, zavádění nových analytických metod i technologických postupů.

Pro obchodní partnery VÚPS poskytuje na svoje komerční služby  výhodné slevy. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději  do 48 hodin.
.
mikrobiologická kontrola