Domů O nás Orgány společnosti
English
Orgány společnosti
  
Orgány společnosti podle stanov tvoří :   valná hromada,  představenstvo, dozorčí rada.

Představenstvo:logo_vups
předseda představenstva:
Ing. Jan Hlaváček
 místopředseda:         
RNDr. Karel Kosař, CSc
 členové:
Ing. Radovan Odstrčil
Mgr. Roman Novotný
Ing. Adam Brož, Ph.D.
Ing. Ivo Kaňák
Ing. Zdeněk Lux
Ing. Petr Janík
Bc. Neli Vesselinová
dozorčí rada:
členové:
Ing. Vratislav Psota, CSc. - předseda
      Václav Spůra
Ing. Vladimír Chmelíček

 


Vědecká   rada  VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních  otázek,  které  se   týkají  koncepce,  náplně  a realizace  vědecko-výzkumné činnosti  nebo jiných  závažných ekonomických,  organizačních,  personálních  otázek  a problémů ústavu.

Členy vědecké  rady jmenuje z  řad významných odborníků pivovarsko-sladařského  oboru ředitel  ústavu po  předchozím projednání s orgány vedení  akciové společnosti VÚPS.
 

Vědecká rada:           
 RNDr. Karel Kosař, CSc. - předseda
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Praha

Ing. Alexander Mikyška - tajemník
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.
Praha

prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.
Praha
 
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D..
Mendelova univerzita v Brně
Brno
 
Ing. Jan Hlaváček
Plzeň
 
Ing. Věra Hönigová
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.
Praha
 
prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Ústav biotechnologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Praha
  
Ing. Karel Sigler, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR
Praha

Ing. Adam Brož, Ph.D.
Budějovický Budvar, n.p.
České Budějovice

Ing. Jiří Brňovjak
Heineken Czech Republic
Brno

Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Chmelařský institut s.r.o.
 Žatec
 
Ing. Jan Enge, Ph.D.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Plzeň
 
Mgr. Roman Novotný
Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Prostějov
  
 

Orgány společnosti podle stanov tvoří :   valná hromada,  představenstvo, dozorčí rada.

 

Představenstvo:

 

předseda představenstva:        Ing. Jan Hlaváček

místopředseda:                       RNDr. Karel Kosař, CSc.

členové:                                  Mgr. Roman Novotný

Ing. Josef Tolar

Ing. Ivo Kaňák

Ing. Robert Kužela

Ing. Petr Janík

 

 

Dozorčí rada:

 

člen dozorčí rady:                     Ing.  Vladimír Kellner, CSc.

Ing.  Václav Spůra

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

 

Vědecká   rada   VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních  otázek,  které  se   týkají  koncepce,  náplně  a realizace  vědecko-výzkumné činnosti  nebo jiných  závažných ekonomických,  organizačních,  personálních  otázek  a problémů ústavu.

Členy vědecké  rady jmenuje z  řad významných odborníků pivovarsko-sladařského  oboru ředitel  ústavu po  předchozím projednání s orgány vedení  akciové společnosti VÚPS. Členem VR je i zástupce odborného školství. Předsedou VR je ředitel VˇUPS.

Vědecká rada:

prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.

Praha

 

prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.

Ústav pěstování, šlechtění a rostlinolékařství, AF

Mendelova univerzita v Brně

Brno

 

Ing. Jan Hlaváček

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Plzeň

 

Ing. Věra Hönigová

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.

Praha

 

RNDr. Karel Kosař, CSc.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Praha

 

doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Ústav chemie potravin a biotechnologií, FCH

Vysoké učení technické v Brně

Brno

 

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, FPBT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Praha

 

Ing. Alexander Mikyška

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Praha

 

Ing. Karel Sigler, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Praha