Domů O nás Zaměření ústavu
English
Zaměření ústavu

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je jediným výzkumným ústavem v České republice, který se soustavně věnuje  pivovarsko-sladařské problematice.

Jeho hlavním cílem je získávat nové poznatky z této oblasti a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe Nezastupitelnou roli má při rozvoji moderních  technik a technologií, které by měly současně se zvyšováním efektivnosti a kvality výroby  zachovávat všechny atributy českého způsobu výroby piva a tím i jeho specifické vlastnosti.
 
VÚPS byl iniciátorem myšlenky podání žádosti o  Chráněné zeměpisné označení (CHZO) "České pivo"  v BruseluCHZO "České pivo" bylo následně zapsáno do Rejstříku chráněných označení původu a zeměpisných označení  na základě nařízení komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008.
VÚPS je autorem zásadních vědeckých podkladů pro formulaci specifikace Českého piva.

Ústav  ověřuje  vlastností odrůd ječmene a chmele.  Jako jediná instituce je  oprávněný  doporučovat vhodné odrůdy pro výrobu Českého piva.

Zkoumání charakteristických vlastností Českého piva a jeho výjimečnosti v kontextu s celosvětově vyráběnými  pivy typu Pils vyústilo v jeden z nejdůležitějších projektů zabývající se pitelností Českého piva.

Soustavná práce  VÚPS v oblasti kvality ječmene,  zejména pak práce na úseku jakosti sladovnického ječmene, se stala základnou, na které staví náš současný export sladu i piva.

Spolupráce se šlechtiteli sladovnického ječmene se datuje od roku 1921. Byl vytvořen systém vedoucí na jedné straně k neustálému růstu jakosti nových odrůd a na druhé straně bránící rozšíření odrůd nevhodných.

V oblasti výzkumu ječmene a sladu se neustálou péčí o tyto komodity podařilo i s přispěním VÚPS udržet české ječmenářství na špičkové světové úrovni. Totéž platí o  českém sladu, který si přes změny v technologii sladování (včetně zkrácení doby sladování)  zachovává špičkovou kvalitu  a splňuje stále rostoucí kvalitativní požadavky.

VÚPS poskytuje své služby šlechtitelskými organizacím, firmám zemědělského nákupu i pěstitelům ječmene, sladovnám, pivovarům, výrobcům alkoholických i nealkoholických nápojů i orgánům státní správy.

Při řešení  projektů výzkumu a vývoje spolupracuje s řadou jiných výzkumných ústavů a univerzit  a zasahuje svou činností často i mimo obor sladovnictví a pivovarství.

S činností VÚPS se můžete seznámit i v přehledném videu o práci ústavu. které je na youtube.