Domů Degustační kurzy, zkoušky
English
Degustace - senzorické hodnocení
 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je expertním pracovištěm v otázce senzoriky piva a je pořadatelem senzorických (degustačních) seminářů a zkoušek.galeriepiv

 Zkoušky i semináře vycházejí z normy ČSN ISO 8586 „Senzorická analýza – obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů“ a z analytiky EBC, kapitoly „Senzorická analýza – výběr a výcvik posuzovatelů“. 

Kurzy  - semináře jsou určeny pracovníkům v pivovarství, v kontrole kvality potravin, odborným pracovníkům  škol, ale jsou přístupné i těm, kteří se o pivo, nápoje a potraviny zajímají jenom jako laici.


Senzorický  seminář I - Senzorika piva kurz_1

V teoretické části senzorického semináře si zájemci osvojí nebo rozšíří znalosti v oblasti senzoriky piva. Seznámí se s původem některých chutí a vůní, s technickými podmínkami degustace piva, senzorickými testy.  V praktické části si sami různé senzorické testy vyzkouší a  naučí se rozpoznávat základní pivovarské chutě a vůně.

Senzorický  seminář je jednodenní, trvá asi 7 hod.
Program semináře je k prohlédnutí či stažení zde.
Fotografické momentky z průběhu semináře si můžete prohlédnout  v naší fotogalerii.

 

Senzorický  seminář II - Pokračovací kurz
Senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy. Proto jsme pro ty, kteří již v minulosti senzorický seminář absolvovali, připravili nový kurz, kde si lze zopakovat, prohloubit a rozšířit praktické poznávací schopnosti v oblasti senzoriky piva. Zájemci si mohou vyzkoušet své dovednosti v nově otevřené Senzorické laboratoři, která je vybavená v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589

Senzorický  seminář je 1/2 denní.
Program semináře je k prohlédnutí či stažení zde.

Senzorická zkouška  pro pivovarské hodnotitelekurz_2
Jestliže si chce zájemce ověřit své senzorické (degustační) schopnosti, může se přihlásit na senzorickou zkoušku. Pokud tuto zkoušku úspěšně absolvuje, obdrží od VÚPS  osvědčení  "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva"  o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.
  
Senzorická zkouška je jednodenní, trvá asi 6 hod.
Náplň zkoušky je k prohlédnutí či ke stažení zde.
    

Zájemcům o Senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele, kteří nemají v senzorickém posuzování piva  praxi, doporučujeme zúčastnit se před ní  výše uvedených senzorických seminářů.

                                                           kurz_3

Semináře a zkoušky jsou pořádány několikrát do roka.
Nejbližší termíny pořádání jsou vyhlašovány zde (viz. níže).
Jejich počet závisí na celkovém zájmu o tyto akce. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je omezen na 12 osob.

V případě hromadné objednávky pro více jak 10 osob, je možné sjednat termín podle dohody a uplatnit 10% množstevní slevu.

 
 
Jak se přihlásit
 Pokud máte o kurz či zkoušku zájem, stáhněte si  příslušnou přihlášku a vyplněnou ji odešlete e-mailem nebo poštou.
Na jejím základě vám bude zaslána zálohová faktura.  Po jejím zaplacení obdržíte následně  potvrzení o platbě a tím registraci spolu s případnými podrobnějšími informacemi týkajícími se dané akce.
  
Přihlášky  na Senzorické semináře a  zkoušky   .......    ke stažení zde

   

Ceny platné od 15.1. 2016   ( pro účast 1 osoby, včetně DPH 21%) :
Senzorický seminář  I - Senzorika piva:                       3.200,- Kč   
Senzorický seminář II - pokračovací:                           1.550,- Kč
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele:           4.750,- Kč 
    
Místo konání:   budova VÚPS a.s.,   Lípová  15,  120 44 Praha 2
Odborné dotazy:  Ing. Pavel Čejka, CSc. :  tel. 224 900 159,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba pro přihlášeníEva Lužnická  : tel.  224 922 111,   e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 •  Termíny akcí -   termíny jsou postupně doplňovány
 • Senzorický seminář I  
  (10.2, 24.2, 3.3., 5.4, 6.4., 12.5., 2.6., 20.9.) rok 2016
  (10.1.,11.1.,7.2.,7.3.,8.3.,4.4.,13.9,5.10.,19.10.,2.11.,8.11.) rok 2017
        Senzorický seminář II    
  (15.3., 12.4., 13.4., 21.9.) rok 2016
    (8.2.,28.3.,5.4.,3.5.,4.5.,1.6.,12.9.,21.9.,22.11.) rok 2017
   Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele    
  (10.5., 4.10.)  rok 2016  
  (16.2.,8.6.,22.9.,23.11.)  rok 2017
        
   akce     rok 2018
  stav
  Senzorický seminář I 25.1
  -
    1.3.
  obsazeno
  24.5. volno
  Senzorický seminář II 14.2.
  obsazeno
  15.3. obsazeno
  Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele 15.2.
  volno

   
    
  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.Lípová 15, 120 44 Praha 2