Domů Historické pivo ze zaniklého pivovaru v Záhlinicích
English
Historické pivo ze zaniklého pivovaru v Záhlinicích

8. dubna 2015 bylo na VÚPS, a.s. otevřeno historické pivo, které bylo nalezeno během rekonstrukce dávno zaniklého pivovaru v Záhlinicích. Pivo pravděpodobně pochází z doby před 1. světovou válkou a bylo, snad omylem, zazděno v ležáckém sklepě pivovaru. Díky dobrým skladovacím podmínkám se pivo dochovalo ve stavu, kdy bude pravděpodobně možné chemickými analýzami popsat jeho původní charakteristiky.

Po otevření originálně zakorkovaných lahví byla provedena senzorická analýza a základní chemický rozbor. Další speciální chemické analýzy (kyselost, pH, barva, spektrum polyfenolů a bílkovin, obsah hořkých látek, aminodusíku, těkavých a karbonylových látek, minerálů, těžkých kovů nebo mykotoxinů) budou provedeny během měsíce dubna a května. Bude také provedena analýza DNA s cílem identifikace mikroorganizmů, které se v pivu vyskytovaly

První pivo bylo světlé s původním extraktem mladiny 10,3°Plato. Toto pivo bylo senzoricky nejméně přijatelné, jen zběžným hodnocením byl detekován sirný, hnilobný až fekální zápach.

Druhé pivo bylo tmavé, původní extrakt mladiny byl 7,6°Plato. Pivo bylo velmi kyselé, svou kyselostí a trpkostí připomínalo Lambic. Detekované aroma ovoce, obzvlášť bylo pravděpodobně způsobeno oxidací piva. V pivu byly dále nalezeny tóny podobné madeirizovaným vínům.

Třetí pivo bylo podle mínění všech degustátorů nejzachovalejší, protože opravdu připomínalo pivo. Jednalo se pivo granátové barvy s původním extraktem mladiny 10,4°Plato. Na rozdíl od obou předchozích piv vykazovalo toto pivo malý říz (nepatrné, ale viditelné bublinky CO2) a zbytkovou hořkost. Vlivem stárnutí bylo pivo sladké, medové, lehce kyselé, ovocné a mírně zoxidované.

Ve všech třech vzorcích byla chuťově znatelná přítomnost mikroorganismů rodu Bretanomyces (typických pro belgické spontánně kvašené pivo Lambic).