Domů Vzdělávání, školení Mikrobiologické semináře, kurzy
English
Mikrobiologické semináře, kurzy

Mikrobiologické oddělení VÚPS pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří. Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele. Semináře jsou realizovány na 3 úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.


 1. Obecný mikrobiologický seminář

Teoretické přednášky z oblasti pivovarské mikrobiologie.

Tematické okruhy:
- pivovarské kvasinky (morfologie, taxonomie, hodnocení viability a vitality)
- přehled kontaminant pivovarské výroby, jejich škodlivost a metody stanovení (mléčné bakterie,   enterobakterie, divoké kvasinky, sporulující bakterie, Pectinatus a ostatní striktně anaerobní bakterie)
- mikrobiální produkce zdraví škodlivých látek (prekurzory nitrosaminů, biogenní aminy, producenti), bakterie Legionella a   s ní spojená rizika
Rozsah: cca 3 hodiny, min. počet osob 2
Přednášky prezentují dva lektoři.
Místo konání: zasedací místnost VUPS Praha, Brno, po dohodě prostory zákazníka

Cena: 2.850 Kč/osoba


2. Metody stanovení mikroorganizmů v provozní laboratoři

Přednášky zaměřené na techniky stanovení mikroorganizmů.

Náplň:
- techniky používané v mikrobiologické laboratoři (příprava sterilního skla, příprava půd, skladování a sterilizace půd a aditiv, zpracování vzorku),
- kultivace mikroorganizmů (kultivační půdy, podmínky kultivace),
- stanovení mikroorganizmů (mléčné bakterie, celkový počet zárodků, kulturní a divoké kvasinky, plísně, E. coli a koliformní bakterie, Enterococcus, mezofilní a psychrofilní bakterie, octové bakterie, striktně anaerobní bakterie),
- reprodukce výsledků. V případě konání akce na VÚPS v Praze lze seminář doplnit o praktické ukázky laboratorních technik.
Rozsah: cca 3 hodiny, min. počet osob 2
Místo konání: zasedací místnost VÚPS Praha, Brno, po dohodě prostory zákazníka

Cena: 2.970 Kč/osoba


3.Školení pracovníků provozní mikrobiologické laboratoře - praktická část

Prakticky zaměřené přednášky pro laboranty v pivovarské laboratoři - laboratorní techniky, management kvasnic, kontrola provozu. Přednášky je vhodné realizovat v prostorech pivovaru a doplnit je demonstrací laboratorních technik v laboratoři, případně odběry vzorků v provozu.

Náplň:
- mikrobiologická laboratoř v pivovaru (vybavení, laboratorní techniky, příprava sterilního skla a pomůcek),
- management kvasnic (uchovávání, propagace, kontrola),
- kontrola provozu (aseptický odběr vzorků, kontrola jednotlivých úseků provozu – odběrová místa, objemy vzorků, vyhodnocení),
- kontrola účinnosti sanitace (bioluminiscence),
- nové metody idetifikace mikroorganizmů.
Rozsah: 4 – 5 hodin, počet osob neomezen
Místo konání: pivovar

Cena: podle velikosti provozu, minimálně 9.300 Kč


Kontaktní osoba:   Ing. Petra Kubizniaková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: + 420 224 900 152.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k výsledné ceně je v případě konání semináře v prostorech zákazníka nutno přičíst cestovní náhrady. V ceně školení jsou školící materiály, v případě konání akce v budovách VÚPS je občerstvení zajištěno.

Pracoviště VÚPS, a.s. :  Lípová 15,    Praha 2

                                   Mostecká 4, Brno - Husovice