Domů Média Tiskové zprávy
English
Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Soutěž speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017: rekordní počet přihlášených značek

Praha 17. října 2017 – Do osmého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů rovněž doposud nejvyšší počet, celkem 42 značek, ve čtyřech soutěžních kategoriích.

Přihlášená piva degustovala dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, První, dvanáctičlenný panel expertů, byl složen z nezávislých odborníků (např. ze Zemědělské univerzity v Praze) z různých institucí, doplněných o členy degustační komise Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.  Druhý, osmičlenný panel reprezentantů byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři. Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a.s

 Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.

 


Tisková zpráva

Soutěž speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2016: rekordní počet přihlášených značek

Praha 9. listopadu 2016 – Do sedmého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2016 přihlásilo 12 pivovarů rekordní počet 37 vzorků piv.

Degustaci a vyhodnocení přihlášených piv provedla tradičně dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise. První, dvanáctičlenný panel expertů, tj. grémium bylo složené z členů degustační komise VÚPS doplněné o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha a Zemědělské univerzity v Praze. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři.

„Soutěž potvrdila trend posledních let na českém pivním trhu – odklon od pivních mixů,“ uvedl Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který byl i hlavním organizátorem soutěže a dodal: „Co však mnohem považuji za velmi významné je, že se obě komise, jak laická tak i komise expertů shodly na rostoucí kvalitě přihlášených pivních vzorků a vyloženě nepodařené pivo jsme vůbec nezaznamenali.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.


 

Tisková zpráva 

Soutěž speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2015: rekordní počet přihlášených pivovarů

Praha 16. září 2015 – Do šestého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2015 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů celkem 35 vzorků piv. 

Tradičně dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, degustovala přihlášená piva První, dvanáctičlenný panel expertů, tj. grémium bylo složené z členů degustační komise VÚPS doplněné o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha a Zemědělské univerzity v Praze. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři.

„Soutěž potvrdila trend posledních let na českém pivním trhu – odklon od pivních mixů,“ uvedl Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který byl i hlavním organizátorem soutěže. „Co však mnohem považuji za velmi významné je, že se obě komise, jak laická tak i komise expertů shodly na rostoucí kvalitě přihlášených pivních vzorků a vyloženě nepodařené pivo jsme vůbec nezaznamenali,“

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Tisková zpráva
 

Nález historického piva v pivovaru v Záhlinicích

Praha 13.8. 2015  - 8. dubna 2015 bylo na VÚPS, a.s. otevřeno historické pivo, které bylo nalezeno během rekonstrukce pivovaru v Záhlinicích. Pivo pravděpodobně pochází z doby 1. světové války a bylo, snad omylem, zazděno ve sklepě. Díky dobrým skladovacím podmínkám se pivo dochovalo v dobrém stavu a bylo podrobeno senzorické, analytické, mikrobiologické a genetické analýze v laboratořích pivovarského ústavu Praha a Střediska sekvenování DNA Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

První pivo (označeno na láhvi jako Akciový pivovar Záhlinice) bylo světlé, s původním extraktem mladiny 10,3 °Plato. Toto pivo bylo senzoricky nejméně přijatelné, jen zběžným hodnocením byl detekován sirný, hnilobný až fekální zápach.

Druhé pivo (označeno na láhvi jako Akciový pivovar Záhlinice) bylo tmavé, původní extrakt mladiny byl 7,62 °Plato. Pivo bylo velmi kyselé, svou kyselostí a trpkostí připomínalo belgický typ piva Lambic. Detekované aroma ovoce, obzvlášť třešně, sušené lesní ovoce, bylo pravděpodobně způsobeno oxidací piva. V pivu byly dále nalezeny tóny podobné madeirizovaným vínům.

Třetí pivo (označeno v láhvi jako Pivovar Holešovice) bylo podle mínění všech degustátorů nejzachovalejší, protože opravdu připomínalo pivo. Jednalo se o pivo granátové barvy s původním extraktem mladiny 10,4 °Plato. Na rozdíl od obou předchozích piv vykazovalo toto pivo malý říz (nepatrné, ale viditelné bublinky CO2) a zbytkovou hořkost. Vlivem stárnutí bylo pivo sladké, medové, lehce kyselé, ovocné a mírně zoxidované.

Na pivech byla provedena celá řada podrobných laboratorních analýz. Z výsledků lze usuzovat, že naši předci před sto lety vyráběli pivo z podobných surovin a obdobným způsobem, jako dnes.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Tisková zpráva
V soutěži pivních speciálů se letos prosadily i pivní novinky z menší a malých pivovarů

Praha 16. října 2014 – Pátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014 byl ve znamení úspěchů především menších pivovarů. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 pivovarů, které přihlásily do soutěže druhý nejvyšší počet piv za dobu jejího konání - celkem 35. Letošní ročník se poprvé uskutečnil v nedávno otevřeném Výzkumném senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Tisková zpráva

Unikátní Výzkumné senzorické centrum v Praze zahajuje

 Praha 15. října 2013 Výzkumné senzorické centrum, svými parametry jedinečné v České republice, bylo slavnostně otevřeno ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Výzkumné pracoviště je určeno především k výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti senzorické kvality  potravin. Jeho analytická laboratorní část je zaměřena zejména na nápoje s hlavním zřetelem na pivo, senzorická část na zkoušky piva a nápojů s tím, že její vybavení umožňuje i studium  a testování širokého spektra potravin, potravinářských surovin i výrobků běžného používání.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.


 Tisková zpráva
 Čtvrtý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv s novým názvem CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2013

  Praha 19. června 2013 – Stále populárnější soutěž speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice nabízí od letošního, již čtvrtého ročníku několik změn. Nejvýznamnější je nový název soutěže CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2013. Další novinkou je i nová, čtvrtá soutěžní kategorie.  Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích: světlá speciální piva (13,0 a více % EPM),  polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva  20 j. EBC) a vyšší, v nové kategorii míchaná piva (tj. nízkoalkoholická nápoje vzniklé smícháním piva s ovocnou složkou) a poslední kategorií jsou neobvyklá piva. Tímto pojmem se rozumí např. svrchně kvašená piva, ochucená,  piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva. V této kategorii přihlašovatel může uvést parametr, kterým se pivo odlišuje, a komise k němu při hodnocení přihlíží.   

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Další novinkou je, že výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci výstavy Země živitelka 2013, která se tradičně koná v Českých Budějovicích.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.