Domů Domů
English

 

Vítejte na stránkách Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. jedné z nejstarších evropských výzkumných organizací založené již v roce 1887.

Cílem činnosti VÚPS je získávat nové poznatky z oblasti pivovarství a sladařství a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe. Svou prací přispívá k objasnění zákonitostí, které určují vlastnosti sladu a piva. Nezastupitelnou roli má ústav  při rozvoji a ověřování moderních  technik a technologií. Při snaze o zvyšování efektivnosti je současně třeba dbát na to, aby  byly zachovány  charakteristické znaky českých sladů a piv  dané historicky jejich specifickým způsobem výroby.

V současné době je  ve výzkumu nutné stále více uplatňovat multidisciplinární přístup. Průmyslová výroba se dynamicky přizpůsobuje situaci na trhu, rychle se přenášejí poznatky mezi jednotlivými obory. Ani aktivity VÚPS nejsou  striktně omezeny  pouze na ječmen, slad a pivo. Analýzy a zkoušky, které provádí ve svých akreditovaných laboratořích, jsou využitelné v celé řadě jiných oborů. Ústav je schopen řešit  výzkumné a vývojové projekty pro nápojový průmysl stejně jako pro různé oblasti  potravinářství či zemědělství (týkající se zejména rostlinných produktů).


Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny pro vás potřebné informace. Pohybovat se zde můžete pomocí tlačítek horního a levého hlavního menu, které jsou z hlediska obsahu koncipovány následujícím způsobem.

V horním nabídkovém menu jsou údaje týkající se zejména zaměření,  struktury a organizace ústavu. Ve fotogalerii se můžete seznámit s částí přístrojového vybavení a nahlédout do některých prostor ústavu. Jsou zde užitečné dokumenty ke stažení, naleznete zde odpovědi na některé  často kladené otázky související zejména se sladem a pivem. V aktualitách jsou vždy zveřejňovány nejčerstvější informace ( např. o seminářích, školeních a dalších  akcích pořádaných ústavem, o vydávaných knihách, výběrových řízeních atd...)

K rychlému nalezení požadované informace na našich stránkách Vám může pomoci funkce "hledat" v pravé části horního menu, která vás po zadání příslušného výrazu nasměruje na příslušnou stránku.

V levém Hlavním menu jsou veškeré informace týkající se praktické každodenní činnosti ústavu. Naleznete zde přehled komerčně poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství ...), produktů pro výrobu piva stejně jako podrobné informace o výzkumných a vývojových projektech, které se zde řeší.  Odborná knihovna je přístupná  i veřejnosti. Vydavatelství, které při ústavu funguje vydává odborný recenzovaný časopis Kvasný průmysl a různé knižní publikace.

Zaměstnanci a příslušní smluvní partneři po přihlášení získají přístup k interním informacím.