Domů Služby Rozbory a zkoušky Spec. rozbory - Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky
English
Spec. rozbory - Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky

Senzoricky aktivní látky  jsou sloučeniny, které ovlivňují, ať už kladně nebo záporně, vůni a chuť piva. Patří sem zejména estery (např. ethylacetát, isoamylacetát aj.), vyšší alkoholy (ethylhexanol, furfurylalkohol), sirné  sloučeniny (dimethylsulfid), vicinální diketony (diacetyl, pentandiol) a některé další aldehydy a ketony (např. acetaldehyd, 2- a 3-methylbutanal, trans-2-nonenal). Pocházejí buďto ze surovin, nebo se mohou vyvíjet v průběhu technologického procesu (při chmelovaru nebo při kvašení). Jejich stanovení se dnes považuje za standardní součást rozboru piva.

Mezi zdravotně významné látky, které se vyskytují v pivu, patří např. vitaminy skupiny B, vitamin E  či polyfenoly.


Většina zde uvedených analýz se  provádí v Pivovarském ústavu v Praze, některé ve Sladařském ústavu v Brně, několik pak na obou pracovištích (AZL-P = Analytická zkušební laboratoř Praha,  SA = Analytická zkušební laboratoř Brno - Speciální analýzy).

bližší informace:

AZL -P (Praha)
SA  (Brno)
vedoucí laboratoře: sekretariát:
vedoucí skupiny
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
Ing. Sylva Běláková, Ph.D.
tel.: +420 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151 tel: +420 545 578 703 kl. 38
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
fax: +420 545 321 225
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


Kód Název analýzy Metoda Pracoviště

Senzoricky aktivní, zdravotně významné látky

K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) VÚPS AZL -P
K10A Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) včetně
AZL -P

gama-nonalaktonu a ethylesteru kys. nikotinové (GC - MS) VÚPS AZL -P
K13 Karbonylové látky - jednotlivě (cca 15 látek) VÚPS AZL -P
K14 Dimethylsulfid volný VÚPS AZL -P, SA
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory VÚPS AZL -P, SA
K23 Estery kyseliny ftalové VÚPS AZL -P
K24A Nižší mastné kyseliny VÚPS AZL -P
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny VÚPS AZL -P
K29 Silice v pivu VÚPS AZL -P
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) VÚPS AZL -P
K49 Vyšší aromatické alkoholy 4-vinylgujakol,tryptosol,tyrosol) VÚPS AZL -P
K31 Histamin a tyramin (biog. aminy - HPLC) VÚPS AZL -P
K32 Stanovení cukrů (sacharidů) v kapalné matrici (HPLC) VÚPS AZL -P
K32A Stanovení cukrů (sacharidů) v pevné matrici (HPLC) VÚPS AZL -P
K33 Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová, kofein, chinin, sacharin) VÚPS AZL -P
K33A (1 aditivní látka)
K33B (2-3 látky)
K33C (4-5 látek)
K34 Kyselina askorbová-aditivum v nealko nápojích (HPLC) VÚPS AZL -P
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) EBC 7.7 AZL -P
K41 Furfural (HPLC) VÚPS AZL -P
K41A Furfural a hydroxymethylfurfural VÚPS AZL -P
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) VÚPS AZL -P, SA
K43 Parabeny VÚPS AZL -P
K45 Hořké kyseliny v pivě (pouze iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL -P
K45A Hořké kyseliny v pivě (alfa, iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL -P
K45B Hořké kyseliny v pivě (stereoisomery) HPLC VÚPS AZL -P
K46 Vitamin E EN 12822 SA
K68 Obsah kyseliny ferulové VÚPS SA
K54 Polyfenoly jednotlivě pomocí HPLC-CoulArray detektoru VÚPS AZL -P
K70 Polyfenoly + resveratrol VÚPS AZL -P
K60 Aminokyseliny (HPLC) VÚPS AZL -P
K72 Organické kyseliny VÚPS AZL -P