Domů Služby Rozbory a zkoušky Celkový přehled standardních analýz, rozborů a zkoušek
English
Celkový přehled standardních analýz, rozborů a zkoušek

 

Přehled standardních analýz VÚPS, a.s.  

 

platný od

 

1.2. 2012

Kód Název analýzy Metoda Pracoviště

I.  PIVOVARSKO-SLADAŘSKÉ ROZBORY


A. Ječmen a ostatní plodiny


Mechanický rozbor

A0101 Třídění sladovnického ječmene EBC 3.11.1 ZAJS
A0102 Hmotnost 1000 zrn EBC 3.4 ZAJS
A0103 Objemová hmotnost MEBAK I, 2.3.3 ZAJS
A0104 Třídění sladovnického ječmene ČSN 46 1100-5 ZAJS
A0105 Hodnocení napadení škůdci ČSN 46 1011/3čl.1 ZAJS
A0106 Moučnatost (LTm) VÚPS ZST

Fyziologický rozbor

A0201 Klíčivost (H2O2) EBC 3.5.2 ZST
A0202 Citlivost na vodu EBC 3.6.2 ZST
A0203 Energie, index a rychlost klíčení EBC 3.7/VÚPS ZST
A0204 Aktivita beta-glukanasy MEBAK I, 4.1.4.8 SA
A0205 Aktivita beta-amylasy (Biocon) VÚPS SA
A0206 Aktivita lipoxygenasy VÚPS SA
A0207 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) VÚPS SA
A0208 Aktivita alfa-amylasy  (Megazyme) VÚPS SA
A0209 Porostlost (Falling number) VÚPS ZST

Složení zrna

A0301 Obsah vody (vážkově) EBC 3.2 ZAJS, AZL-P
A0302 Obsah vody (NIR) VÚPS ZAJS
A0303 Obsah dusíkatých látek (Dumas) EBC 3.3.2 ZAJS
A0304 Obsah dusíkatých látek (NIR) VÚPS ZAJS
A0305 Beta-glukany (FIA) EBC 3.10.2 SA
A0306 Škrob (Ewers) VÚPS ZST
A0307 Škrob (NIR) VÚPS ZAJS
A0308 Pentosany (Douglas) VÚPS SA
A0309 Vitamin E EN 12822 SA
A0310 Kyselina ferulová VÚPS SA
A0311 Sirné aminokyseliny VÚPS SA
A0312 Fenolické kyseliny VÚPS SA

Identifikace odrůdy

A0401
Identifikace odrůd ječmene

ověření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu)

EBC 3.12 SA

Mykotoxiny

A0501 Aflatoxiny B1,B2,G1,G2 VÚPS SA
A0502 Ochratoxin A VÚPS SA
A0503 Zearalenon VÚPS SA
A0504 Fumonisin B1+B2 VÚPS SA
A0505 Cytochalasin E VÚPS SA
A0506 Patulin VÚPS SA
A0507 Sterigmatocystin VÚPS SA
A0508 DON - Deoxynivalenol VÚPS SA
A0509 Trichoteceny VÚPS SA
A0510 DON-3-glukosid VÚPS SA
A0511
Nivalanol
VÚPS
SA
A0512 T-2 toxin,HT-2 toxin VÚPS SA

Rezidua pesticidů

A0601 Pesticidy - chlorované VÚPS SA
A0602 Pesticidy - karbamáty VÚPS SA
A0603 Pesticidy - pyretroidy VÚPS SA
A0604 Pesticidy - azoly VÚPS SA
A0605 Pesticidy - organofosfáty VÚPS SA
A0607 Pesticidy - strobiluriny VÚPS SA
  
Ostatní cizorodé látky
A0901 Akrylamid VÚPS SA

Namořenost osiva

A0701 Tebuconazol - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0702 Tebuconazol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0703 Difenoconazol - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0704 Difenoconazol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0705 Triticonazol - cena za 1 vzorek při sérii 1-5  vzorků VÚPS SA
A0706 Triticonazol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0707 Fludioxonil - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0708 Fludioxonil - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0709 Thiamethoxam - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0710 Thiamethoxam - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0711 Beta-cyfluthrin - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0712 Beta-cyfluthrin - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0713 Carboxin - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0714 Carboxin - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0715 Identifikace účinné látky v namořeném osivu VÚPS SA
A0716 Fluoxastrobin - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0717 Fluoxastrobin - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0718 Imidacloprid - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků
VÚPS
SA
A0719 Imidacloprid - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0720 Cyproconazol - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0721 Cyproconazol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0722 Prochloraz- cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0723 Prochloraz -cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0724 Metalaxyl M - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0725 Metalaxyl M- cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0726 Triadimenol- cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0727 Triadimenol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0728 Fuberidazol - cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0729 Fuberidazol - cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA

Ostatní plodiny

A0804 Mastné kyseliny (olejnatá semeta a potraviny) VÚPS SA
A0806 Odtučnění vzorku VÚPS SA
A0807 Stanovení obsahu silymarinu VÚPS SA
    

B. Slad a sladina


Mikrosladování

B0101 Cena za 1 vzorek (0,5 - 1,0 kg)
ZST
B0102 Cena za 1 vzorek (1 kg) při sérii 2-12 vzorků
ZST
B0103 Cena za 1 vzorek (0,5 kg) při sérii 2-24 vzorků
ZST
B0104 Cena za 1 vzorek při větším počtu vzorků
ZST
B0105
Vytřídění 1 kg zrna na požadovanou velikost**


** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka

Mechanický rozbor

B0201 Třídění sladu MEBAK I, 4.1.3.1 ZAJS
B0202 Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) VÚPS ZAJS
B0203 Hmotnost 1000 zrn EBC 4.4 ZAJS
B0204 Objemová hmotnost MEBAK I, 4.1.3.3 ZAJS
B0205 Povaha endospermu - moučnatost VÚPS ZAJS
B0206 Vývin střelky MEBAK I, 4.1.3.7 ZAJS
B0207 Třídění šrotu MEBAK II, 1.1.1 ZAJS
B0208 Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) VÚPS ZAJS
B0209 Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) VÚPS ZAJS

Složení sladu

B0301 Obsah vody EBC 4.2 ZAJS, AZL-P
B0304 Beta-glukany (FIA) EBC 3.10.2 SA
B0305 Dimethylsulfid (DMS) VÚPS SA
B0306 Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) VÚPS SA
B0307 Oxid siřičitý VÚPS ZAJS
B0308 Šťavelany ve sladu VÚPS SA
B0309 Kyselina ferulová VÚPS SA
B0310 Vitamin E EN 12822 SA
B0311 Sirné aminokyseliny VÚPS
B0312 Fenolické kyseliny VÚPS SA
B0313 Sirné těkavé látky VÚPS SA

Rezidua pesticidů   ........................................................................    viz oddíl A
SA

Mykotoxiny            .........................................................................   viz oddíl A
SA

Identifikace odrůdy

B0402 Orientační stanovení deklar. odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy (z 15 zrn ) EBC 3.12 SA
B0403
Stanovení odrůdové čistoty sladu metodou gelové elektroforézy (z 50 zrn sladu)
EBC 3.12 SA

Extrakt

B0501 Příprava sladiny EBC 4.5.1 ZAJS, AZL-P
B0502 Doba zcukření EBC 4.5.1 ZAJS
B0503 Extrakt sladu (vč.přípravy kongrasní sladiny) EBC 4.5.1 ZAJS, AZL-P
B0504 Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) EBC 5.2 ZAJS
B0505 Relativní extrakt při 45 °C MEBAK I, 4.11 ZAJS
B0506 Extrakt při 65 °C EBC 4.6 ZAJS

Analýza sladiny

B0601 Čirost sladiny (nefelometrem) EBC 9.29 ZAJS, AZL-P
B0602 Vůně sladiny EBC 4.5.1 ZAJS
B0603 Čirost sladiny (vizuálně) EBC 4.5.1 ZAJS
B0604 Doba stékání sladiny EBC 4.5.1 ZAJS
B0605 Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) EBC 4.5.1 ZAJS
B0606 Barva sladiny (spektrofotometr) EBC 4.7.1 ZAJS, AZL-P
B0607 Barva sladiny (kolorimetr) EBC 4.7.2 ZAJS
B0608 Barva sladiny po povaření MEBAK, 4.1.4.2.9 ZAJS
B0609 Barva speciálních sladů EBC 5.6 ZAJS
B0611 Viskozita sladiny EBC 4.8 ZAJS, AZL-P
B0612 Viskozita sladiny při 65 °C EBC 4.8 ZAJS
B0613 pH sladiny EBC 4.18 ZAJS, AZL-P
B0616 Celkové polyfenoly ve sladině MEBAK II, 9.9.1 SA
B0618 Pentosany (Douglas) VÚPS SA
B0619 Organickéh kyseliny Krebsova cyklu VÚPS SA
B0621 Kyselina ferulová VÚPS SA
B0625 Antioxidační aktivita a kapacita sladiny ESR (DPPH) VÚPS AZL-P
B0626
Sirné aminokyseliny
VÚPS
SA
B0627 Fenolické kyseliny VÚPS SA
B0628 Sirné těkavé látky VÚPS SA
  

Aktivita amylolytických enzymů

B0701 Diastatická mohutnost EBC 4.12. ZAJS
B0702 Aktivita alfa-amylasy (Megazyme) VÚPS SA
B0703 Aktivita alfa-amylasy (kolorimetricky) EBC 4.13 ZAJS
B0704 Aktivita beta-amylasy (Megazyme) VÚPS SA
B0705 Aktivita limitní dextrinasy (Megazyme) VÚPS SA

Aktivita ostatních enzymů

B0801 Aktivita lipoxygenasy VÚPS SA
B0802 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) VÚPS SA
B0803 Aktivita beta-glukanasy (Biocon) VÚPS SA

Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn)

B0901 Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) EBC 4.5.2 ZAJS
B0902 Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem EBC 4.15 ZAJS
B0903 Friabilita EBC 4.15 ZAJS
B0904 Modifikace a homogenita (Carlsberg) EBC 4.14 ZAJS
B0906 Beta-glukany ve sladině (FIA) EBC 8.13.2 SA
B0907 Beta-glukany ve sladině při 65 °C (FIA) EBC 8.13.2 SA

Proteolytické rozluštění

B1001 Celkový dusík (dusíkaté látky)
EBC 4.3.2 ZAJS
B1002 Rozpustné dusíkaté látky EBC 4.9.3 ZAJS
B1003 Kolbachovo číslo MEBAK I, 4.1.4.5.3. ZAJS
B1005 Dusíkaté látky koagulovatelné varem VÚPS ZAJS
B1007 Alfa-aminodusík (ninhydrin) EBC 4.10 ZAJS

Zkvasitelnost sladiny

B1101 Fermentabilita VÚPS ZAJS
B1102 Dosažitelný stupeň prokvašení EBC 4.11.1 ZAJS

Ostatní analýzy

B1201 Gushing (přepěňování) (Carlsberg) VÚPS ZAJS
B1203 Stanoveni gushingového potencialu v ječmeni VÚPS ZAJS

C. Sladové výtažky

C0101 Obsah vody a extrakt VÚPS ZAJS, AZL-P
C0102 Diastatická  mohutnost VÚPS ZAJS
C0103 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) VÚPS AZL-P

D. Cukr

D01 Extrakt VÚPS AZL-P
C0103 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) VÚPS AZL-P

E. Chmel a chmelové preparáty

E01 Konduktometrická  hodnota chmele EBC 7.5 AZL-P
E02 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC EBC 7.7 AZL-P
E03 Pryskyřičné frakce ve chmelu + KH EBC 7.5 AZL-P
E04 Pryskyřičné frakce ve chmel. extraktu +KH EBC 7.6 AZL-P
E05 Celkový rozbor chmele (pryskyřičné frakce


a hořké kyseliny, HPLC)(E02 + E03) EBC 7.5, 7.7 AZL-P
E06 Celkový rozbor chmel.extraktu (pryskyřičné


frakce a hořké kyseliny, HPLC)(E02 a E04) EBC 7.6, 7.7 AZL-P
E07 Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) VÚPS AZL-P
E08 KH toluenem EBC 7.4 AZL-P
E09 Hořké kyseliny HPLC a KH (E02 a E08) EBC 7.7, 7.4 AZL-P
E10 KH ve chmelu včetně HPLC (bez pryskyřic) EBC 7.5, 7.7 AZL-P
E11 KH v extraktu včetně HPLC (bez pryskyřic) EBC 7.6, 7.7 AZL-P
E12 Konduktometrická  hodnota extraktu EBC 7.6 AZL-P
E13 Hořké alfa- a iso-alfa kyseliny EBC 7.8 AZL-P
E14 Silice (viz K29) VÚPS AZL-P
E15 Obsah vody EBC 7.2 AZL-P
E16 Index skladovatelnosti chmele VÚPS AZL-P
E17 Antioxidační aktivita chmele a chmelového extraktu ESR (T150) VÚPS AZL-P
E18 Antioxidační aktivita a kapacita chmele a chmel.extraktu ESR (DPPH) VÚPS AZL-P

Mykotoxiny                 ...................................................................    viz oddíl A
SA

F.  Voda

F01 Alkalita VÚPS AZL-P
F02 Amoniak VÚPS AZL-P
F03 Kationty ve vodě (viz oddíl K - stanovení kovů)

F04 Anionty ve vodě (NO2, NO3, SO4, Cl, PO4, HS, SiO2) po VÚPS AZL-P
F05 Tvrdost přechodná VÚPS AZL-P
F06 Tvrdost celková VÚPS AZL-P
F08 Celkový rozbor varní vody VÚPS AZL-P
F09 Posouzení varní vody VÚPS AZL-P

G.  Mláto

G01 Voda VÚPS AZL-P
G02 Extrakt vyloužitelný VÚPS AZL-P
G03 Extrakt celkový VÚPS AZL-P

H.  Mladina a pivo

H01 Extrakt kapalného vzorku EBC 8.3 AZL-P
H02 Původní extrakt piva  (destilační metodou) EBC 9.2.1,  9.4 AZL-P
H02A Původní extrakt piva  (fyzikální metodou) VÚPS AZL-P
H03 Dosažitelné prokvašení EBC 9.7 AZL-P
H04 Hořké látky (Izosloučeniny) EBC 9.8 AZL-P
H05 Zcukření jódovou zkouškou VÚPS AZL-P
H06 Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) EBC 9.9.1 AZL-P
H07 Koagulovatelný dusík MEBAK 2.8.2 AZL-P
H08 Volný aminodusík (TNBS) EBC 9.10/MEBAK 2.8 AZL-P
H12 Bílkovinný dusík MH nad 5 000 VÚPS AZL-P
H14 Barva spektrofotometricky EBC 9.6 AZL-P
H15 pH EBC 9.35 AZL-P
H16 Síranový test objektivní VÚPS AZL-P
H17 Celkové výšemolekulární glukany VÚPS AZL-P
H18 Beta-glukany (enzymatická metoda) EBC 9.31.1 AZL-P
H19 Redukující cukry podle Schoorla VÚPS AZL-P
H20 Anthokyanogeny MEBAK 2.17.2 AZL-P
H21 Celkové polyfenoly EBC 8.12.9 AZL-P
H22 Flavanoly EBC 9.12. AZL-P
H23 Alfa-glukany podle Heidricha VÚPS AZL-P
H24 Zákal (čirost) piva EBC 9.29 AZL-P
H25 Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability VÚPS AZL-P
H26 Sledování koloidní trvanlivosti VÚPS AZL-P
H27 Viskozita EBC 8.4 AZL-P
H28 Povrchové napětí stalagmometricky VÚPS AZL-P
H30 Pěnivost na přístroji NIBEM MEBAK 2.23.3 AZL-P
H32 Filtrovatelnost piva podle Essera MEBAK 2.21.1 AZL-P
H33 Oxid siřičitý celkový EBC 9.25.1 AZL-P
H37 Číslo kyseliny thiobarbiturové VÚPS AZL-P
H38 Diacetyl (spektrofotometricky, nespecifická metoda!) VÚPS AZL-P
H39 Dusičnany - viz K36 VÚPS AZL-P
H40 Oxid uhličitý MEBAK 2.35.1.1 AZL-P
H41 Oxidačně-redukční kapacita spektrofotometricky (ITT) MEBAK 2.16.1 AZL-P
H42 Kaly v mladině VÚPS AZL-P
H43 Senzorické posouzení VÚPS AZL-P
H44 Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02 - zdarma) VÚPS AZL-P
H45 Cukry - viz K 32 * VÚPS AZL-P
H48 Bílkoviny v kvasnicích VÚPS AZL-P
H49 Základní rozbor kvasnic (bílkoviny, popel, tuky) VÚPS AZL-P
H50 Pěnivá schopnost Ross-Clark (modifikace) MEBAK AZL-P
H51 Stanovení jodového čísla spektrofotometricky MEBAK 2.3.2 AZL-P
H52 Tanoidy MEBAK 2.17.3 AZL-P
H53 Antioxidační kapacita podle Chapona (redox kapacita)
VÚPS AZL-P
H54 Antioxidační kapacita podle Kanedy VÚPS AZL-P
H55 Pentosany VÚPS AZL-P
H56 Titrační kyselost (acidita) VÚPS AZL-P
H57 Stanovení pěnivosti podle Ross-Clark (trvanlivost pěny)
MEBAK 2.19.1 AZL-P
H58 Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky EBC 9.40 AZL-P
H59 Rozpuštěný kyslík v mladině a pivu EBC 9.37 AZL-P
H60 Vzduch v hrdlovém prostoru EBC 11.2.1 AZL-P
H61 Endogenní antioxidační aktivita ESR (lag-time, T-150) VÚPS AZL-P
H62 Antioxidační aktivita a kapacita ESR (DPPH) VÚPS AZL-P
H63 Dimethylsulfid (DMS) VÚPS SA, AZL-P
H64 DMS+prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) VÚPS SA, AZL-P
H65 Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích VÚPS SA
H66 Absorpční integrál VÚPS AZL-P
H67 Atrazin VÚPS SA
H68 Desethylatrazin VÚPS SA
H69 Mykotoxiny - viz oddíl A VÚPS SA
H70 Sirné aminokyseliny VÚPS SA
H71 Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích VÚPS SA
H72 Sirné těkavé látky VÚPS SA

* externě zajišťované služby


II.  Mikrobiologie

J01 Mikroskopie sedliny VÚPS mibi
J02 Stanovení počtu kvasinek v nefiltrovaném pivu VÚPS mibi
J03 Stanovení počtu mléčných bakterií VÚPS mibi
J04 Stanovení celkového počtu bakterií VÚPS mibi
J05 Stanovení celkového počtu kvasinek VÚPS mibi
J06 Stanovení počtu cizích kvasinek KIRIN/VÚPS mibi
J07 Stanovení celkového počtu mikroorganizmů
VÚPS mibi
J08 Stanovení E. coli a koliformních bakterií VÚPS mibi
J09 Stanovení počtu psychrofilních bakterií VÚPS mibi
J10 Stanovení počtu mezofilních bakterií VÚPS mibi
J11 Stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus VÚPS mibi
J12 Detekce bakterií rodu Megasphaera (PCR)*
VÚPS mibi
J13 Detekce bakterií rodu Pectinatus (PCR)*
VÚPS mibi
J14 Druhové určení mléčných bakterií (PCR)*
VÚPS mibi
J15 Příprava čisté agarové kultury (ze sbírky VÚPS)
norma BRD mibi
J16 Pomnožení čisté kultury do 5 litrů
VÚPS mibi
J17 Celková  sušina kvasničné suspenze
VÚPS mibi
J18 Stanovení procenta respiračně-deficientních mutant v kvasnicích
VÚPS mibi
J19 Posouzení homogenity kvasničné kultury 
VÚPS mibi
J20 Stanovení účinnosti sanitace (měření ATP; cena za analýzu 10 vzorků)
VÚPS mibi
J21 Posouzení fyziologického stavu kvasnic (AP-test)
VÚPS mibi
J22
Mikrobiologický průzkum pivovarského provozu


J23 Stanovení faktorů předčasné flokulace kvasinek (PYF faktorů) sladu
* množstevní sleva
  

III.  Speciální rozbory


Stanovení kovů


Atomová  absorpční spektrometrie

K01 Výluh vzorku k analýze AAS VÚPS AZL-P
K02 Mineralizace vzorku k analýze AAS VÚPS AZL-P
K03 Stanovení Li, Be, Na, K, Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,


Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Pb, Cs ( plamenová AAS) VÚPS AZL-P
K03A (1 - 2 kovy ve vzorku) - po

K03B (3 - 4 kovy)  - po

K03C (5 a více kovů)  - po

K04 Stanovení zvláště nízkých koncentrací kovů galvanostatickou rozpouštěcí potenciometrií (As, Se aj.)

K05 Hg (studené páry AAS)(včetně přípravy vzorku) VÚPS AZL-P

Stanovení organických sloučenin


Plynová  chromatografie

K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) VÚPS AZL-P
K07B Celkové těkavé N-nitrosaminy VÚPS AZL-P
K08 Nitrosovatelné látky EN 12868/VÚPS AZL-P
K09 Celkové N-nitrososloučeniny (ATNC) BRI AZL-P
K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) VÚPS AZL-P
K10A Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) včetně


gama-nonalaktonu a ethylesteru kys. nikotinové (GC - MS) VÚPS AZL-P
K13 Karbonylové látky - jednotlivě (cca 15 látek) VÚPS AZL-P
K14 Dimethylsulfid volný VÚPS AZL-P, SA
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory VÚPS AZL-P, SA
K18 Polychlorované bifenyly - jednotlivé kongenery VÚPS AZL-P
K20A Alifatické chlorované uhlovodíky v nápojích VÚPS AZL-P
K20B Nižší těkavé halogenuhlovodíky ve varní vodě VÚPS AZL-P
K21 Chlorfenoly VÚPS AZL-P
K22 Další stopové organické látky vyžadující zvlášť náročnou izolaci z matrice VÚPS AZL-P
K23 Estery kyseliny ftalové VÚPS AZL-P
K24A Nižší mastné kyseliny VÚPS AZL-P
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny VÚPS AZL-P
K25 Hexachlorbenzen a dibromochlorpropan VÚPS AZL-P
K26 Halogenoctové kyseliny VÚPS AZL-P
K29 Silice v pivu VÚPS AZL-P
K29A Chmelové silice* VÚPS AZL-P
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) VÚPS AZL-P
K48 Těkavé organické látky (benzen, toluen, xyleny) VÚPS AZL-P
K49 Vyšší aromatické alkoholy 4-vinylgujakol,tryptosol,tyrosol) VÚPS AZL-P
K69 Akrylamid (ječmen, slad, pivo) VÚPS SA
K71 Dusíkaté heterocykly v pivu GC - MS VÚPS AZL-P

Rezidua pesticidů      .....................................................................    viz oddíl A
SA

Kapalinová  chromatografie

K30 Aromatické uhlovodíky (PAU) (9 základních - fluorescenční HPLC) VÚPS AZL-P
K31 Histamin a tyramin (biog. aminy - HPLC) VÚPS AZL-P
K32 Stanovení cukrů (sacharidů) v kapalné matrici (HPLC) VÚPS AZL-P
K32A Stanovení cukrů (sacharidů) v pevné matrici (HPLC) VÚPS AZL-P
K33B Cukry v pivu a sladových nápojích (sacharóza, fruktóza, glukóza, maltóza) VÚPS AZL-P
K33C Oligosacharidy včetně polyolů pro nutriční označení piva (enzymaticky, HPLC) VÚPS AZL-P
K33 Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová, kofein, chinin, sacharin) VÚPS AZL-P
K33A (1 aditivní látka)

K33B (2-3 látky)


K33C (4-5 látek)


K34 Kyselina askorbová-aditivum v nealko nápojích (HPLC) VÚPS AZL-P
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) EBC 7.7 AZL-P
K36 Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku VÚPS AZL-P
K37 Dusičnany v pevných vzorcích včetně přípravy vzorku VÚPS AZL-P
K38 Další stopové organické látky vyžadující zvlášť náročnou izolaci z matrice VÚPS AZL-P
K39 Příprava složitých kapalných vzorků k analýze HPLC VÚPS AZL-P
K40 Příprava složitých pevných vzorků k analýze HPLC VÚPS AZL-P
K41 Furfural (HPLC) VÚPS AZL-P
K41A Furfural a hydroxymethylfurfural VÚPS AZL-P
K41B Furfural a hydroxymethylfurfural  VÚPS AZL-P
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) VÚPS  SA
K43 Parabeny VÚPS AZL-P
K45 Hořké kyseliny v pivě (pouze iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL-P
K45A Hořké kyseliny v pivě (alfa, iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL-P
K45B Hořké kyseliny v pivě (stereoisomery) HPLC VÚPS AZL-P
K45C Hořké kyseliny v pivě (tetrahop) HPLC EBC AZL-P
K46 Vitamin E EN 12822 SA
K50 N-nitrosodiethanoamin VÚPS SA
K54 Polyfenoly jednotlivě pomocí HPLC-CoulArray detektoru VÚPS AZL-P
K67 Prenylflavanoidy (Xanthohumol, Isoxanthohumol) HPLC - UV VÚPS AZL-P
K70 Polyfenoly + resveratrol VÚPS AZL-P
K60 Aminokyseliny (HPLC) VÚPS AZL-P
K72 Organické kyseliny VÚPS AZL-P
K73 Sirné aminokyseliny VÚPS SA
K74 Glycerol v pivu VÚPS AZL-P
K75 Nutriční balíček - soubor analýz pro etiketu VÚPS AZL-P
K76 Stanovení fluoru v mlátě a kvasnicích VÚPS AZL-P

Mykotoxiny       ...........................................................................       viz oddíl A
SA

IV.  SPECIÁLNÍ A POMOCNÉ PROSTŘEDKY

M. Filtrační hmoty


Sypké filtrační hmoty

M01 Specifický filtrační odpor VÚPS PVS
M02 Průtočnost metodou Dicalite VÚPS PVS
M03 Sypná  hmotnost VÚPS PVS
M04 Objem za mokra VÚPS PVS
M05 Obsah vody VÚPS PVS
M06 Ztráta žíháním VÚPS PVS
M07 Vodou vyloužitelné látky VÚPS PVS
M08 Ovlivnění pH destilované vody VÚPS PVS
M09 Ovlivnění pH piva VÚPS PVS

Filtrační vložky

M10 Průtočnost, homogenita, efekt průtočnosti VÚPS PVS
M11 Tloušťka VÚPS PVS
M12 Obsah popela VÚPS PVS
M13 Mikrobiologická  účinnost VÚPS mibi

N.  Sanitační prostředky

N01 pH VÚPS AZL-P
N02 Alkalita VÚPS AZL-P
N03 Kyselost VÚPS AZL-P

V.  KVASNICE


Šikmý agar

O01 Jeden kmen
PVS
O01A Certifikát původu a kvality  (autoriz.certifikát VÚPS, 1 paré)
PVS
O01B Fytocertifikát MZe ČR
PVS
O01C Termobalení

PVS

Rozkvašená mladina

O02 1 – 5 litrů
PVS
O02A Každých dalších 5 litrů
PVS

Násadní kvasnice (kmen č. 95, z propagační stanice)


O03 Kmen č.95 (1 litr)
PVS
O03A Certifikát původu a kvality  (autoriz.certifikát VÚPS, 1 paré)
PVS

Lisované kvasnice

O04 Kmen č.95 (1kg)
PVS
O04A Certifikát původu a kvality  (autoriz.certifikát VÚPS, 1 paré)
PVS
O04B Fytocertifikát MZe ČR (včetně kolku)

PVS

Termobalení


O04C 1 – 2 kg
PVS
O04D 3 – 5 kg
PVS
O04E 5 – 10 kg
PVS
O04F 10 kg a více
PVS

VI.  TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY


P.  Pokusné várky a modelové zkoušky

P01 Laboratorní sladování - viz oddíl B

P03 Pokusná  várka čtvrtprovozní, včetně stočení 40 ks lahví 0,5 l
PVS
P04 Pokusná  várka poloprovozní s dodáním 60 ks lahví paster. piva


(Pozn.: K ceně várky se připočítává cena sladu, pokud si


objednavatel nedodá vlastní surovinu.)
PVS
P05 Modelová  filtrační zkouška
PVS
P05A dtto. 4 a více zkoušek v serii
PVS
P06 Stabilizační filtrace čvrtprovozní vč.stočení a pasterace 25 ks lahví 0,5 l
PVS
P06A dtto. 4 a více zkoušek v serii
PVS
P07 Filtrace, stočení a pasterace vzorku 40 ks lahví 0,5 l
PVS
P07A dtto. 2 a více vzorků
PVS
P08
Technologické ověřování kvality sladu

PVS
P09  Rozpuštěný kyslík v mladině a pivu (měření v provoze) PVS
 

VII.  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

R01 Zpracování dokumentace/atest

R02 Vystavení nestandardního certifikátu dle požadavku zákazníka


Zpracování dokumentace a vystavení českého, anglického nebo německého certifikátu je zahrnuto v ceně analýz


 VII.  OSTATNÍ SLUŽBY
S01 Senzorický seminář VÚPS AZL-P
S02 Senzorická zkouška VÚPS AZL-P
S03 Účast v mezilaboratorním testování - základní pivovarské rozbory VÚPS AZL-P
 

Vysvětlivky


pracoviště město označení

Analytická zkušební laboratoř Praha Praha AZL-P

Analytická zkušební laboratoř Brno - Základní analýzy ječmene a sladu Brno ZAJS

Analytická zkušební laboratoř Brno - Základní suroviny a technologie Brno ZST

Analytická zkušební laboratoř Brno - Speciální analýzy Brno SA

Mikrobiologická laboratoř Praha Praha mibi

Technologické oddělení (PVS) Praha Praha PVS

     Odkazy na použité metody:

EBC             Analytica-EBC (European Brewery Convention), 1998, revised 1999-2002
MEBAK             Brautechnische Analysenmethoden MEBAK, 1997

VUPS             Analytické postupy VÚPS

Jiné postupy - metodiky jsou dostupné ve VÚPS

V případě, že provedení požadované analýzy vyžaduje stanovení dalších parametrů, které nejsou
uvedeny v objednávce, je celková cena stanovena součtem všech dílčích položek.

VÚPS SA