Domů Knihovna - Praha
English
Knihovna - Praha

 

Knihovna Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. v Praze je úzce specializovaná technická knihovna pro potřeby pivovarského a sladařského oboru.

Pražská knihovna má stejně dlouhou tradici jako výzkumný ústav, který byl založen pod názvem Výzkumný ústav pro průmysl pivovarský  v Praze na podzim roku 1887. V prvních měsících své existence, od října do prosince 1887, činily výdaje na knihovnu 5,50 zlatých. Ze Zprávy o činnosti Výzkumného ústavu za rok 1889 se dovídáme, že knihovna koupila 33 knihy a 7 časopisů. Od července roku 1937 sídlí v Pivovarském domě v Lípové ulici 511/15 v Praze 2.

Odborná literatura z oboru pivovarství a sladařství, kterou knihovna shromažďuje a archivuje, zahrnuje některé unikátní, jinde v ČR nedostupné zdroje informací (EBC Proceedings, Proc. IBD Asia Pacific Section, některé odborné časopisy). Knihovna ve svých fondech uchovává také mnoho historických publikací (např. první odborný pivovarský časopis Kvas, který začal vycházet v roce 1873 a Pivovarské listy z let 1901-1919). Knihovní fond obsahuje cca 3 000 knihovních jednotek, normy a závěrečné zprávy. V současné době knihovna odebírá a archivuje 14 titulů zahraničních časopisů, 3 tuzemské tituly.

Pro zpracování fondu slouží knihovní informační systém CLAVIUS, ve kterém se katalogizovaly knihy, časopisy, výzkumné zprávy, normy a vytvářela se článková bibliografie z časopisu Kvasný průmysl.

Fondy knihovny v Praze v současné době  nejsou veřejně přístupné, protože v důsledku organizačních změn byla od 1.1. 2012 zrušena funkce knihovnice.

Knihovna sídlí  na adrese Lípová 15, Praha 2 v budově Pivovarského domu ve 2. patře, číslo dveří 202.  

Sigla knihovny:    ABC065.


informace :
RNDr. Miroslav Dienstbier
manažer speciálních projektů
tel: 224 900 180
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript