Home
Čeština
News
V soutěži pivních speciálů se letos prosadily i pivní novinky z menší a malých pivovarů
There are no translations available.

Praha 16. října 2014 – Pátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014 byl ve znamení úspěchů především menších pivovarů. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 pivovarů, které přihlásily do soutěže druhý nejvyšší počet piv za dobu jejího konání - celkem 35. Letošní ročník se poprvé uskutečnil v nedávno otevřeném Výzkumném senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Podrobnosti v tiskové zprávě - k dispozici v Dokumentech ke stažení.

 
Nové akreditované zkoušky v AZL Praha
There are no translations available.

Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s.) byly v květnu 2014 v AZL, PÚ Praha akreditovány dvě nové zkoušky podle ČSN ISO 17 025:

- Stanovení dimethylsulfidu a jeho prekursorů metodou GC FID v mladině a pivu,

- Senzorická zkouška (senzorický profil, zkouška párová, trojúhelníková nebo pořadová).
Ta se provádí formou senzorického hodnocení senzorickou komisí VÚPS, a.s.  a to způsobem olfaktického a degustačního posouzení předkládaných vzorků piva.
Metoda je zpracovaná podle ČSN 56 0186-2, ČSN EN ISO 5495, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN 8587 a metodiky EBC 13.2, 13.5, 13.13. Osvědčení bylo vydáno pro matrice: pivo, míchané nápoje na bázi piva.
Zkouška je prováděna v nových prostorách Senzorické laboratoře, která vyhovuje požadavkům normy ČSN ISO 8589. Tato laboratoř je součástí Výzkumného senzorického centra v Praze  otevřeného ve VÚPS v říjnu loňského roku.
  
 
Degustace italských vín
There are no translations available.

V nově otevřené senzorické laboratoři VÚPS proběhl dne 8.4. 2014 mimořádný seminář věnovaný odbornému senzorickému posuzování vína pod názvem „Sensory evaluation of Italian wines“.

Sensory_eval_wineTuto akci pořádal Ústav biotechnologie VŠCHT v Praze pod vedením prof. Ing. Pavla Dostálka, CSc.

Základy senzorického posuzování vína a zajímavosti o původu některých italských vín a speciálně typických vín ze Sardinie, přednesla profesorka Alessandra Del Caro z University of Sassari ze Sardinie.

Semináře se zúčastnili odborníci zabývající se problematikou technologie a senzorické analýzy potravin z VŠCHT a VÚPS.
     
 
Page 1 of 4