Domů
English
Aktuality
konference MELPRO 2018
Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci se společností AMCA s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník mezinárodní konference MELPRO 2018, která se bude konat 13. - 16. května 2018  v Praze, v hotelu International. Konference je zaměřena na využití membránových a elektromembránových procesů v průmyslových odvětvích a aplikacích. Odborný program konference bude v letošním roce rozšířen o čtyři panelové diskuse, moderované odborníky na danou oblast a diskuzi s nimi povedou také zástupci průmyslové a akademické sféry.
   
Z hlediska pivovarnického průmyslu se membránové technologie  používají při přípravě vody k výrobě piva, zpracování alkalických odpadních vod z čištění lahví a v experimentální fázi je dealkoholizace piva pomocí membrán.


Témata panelových diskusí a jejich moderátoři

Biomedical applications – Lidietta Giorno (Itálie)
Gas separation – Pavel Izák (Česká republika)
Dairy & Ingredients – Marcin Skrzypek (Polsko)
Zero Liquid Discharge – Enrico Drioli (Itálie)

Plenární přednášející
Benny D. FREEMAN (The University of Texas at Austin; USA)
Lidietta GIORNO (Institute on Membrane Technology, Rende; Italy)
Kew Ho LEE (Korea Research Institute of Chemical Technology; Korea)
Kang LI (Imperial College London; Great Britain)
Yong WANG (Nanjing Tech University, Nanjing; China)

Registrujte se na konferenci a přijďte se dozvědět aktuální informace o současných trendech využití membránových procesů, a jaké je předpokládané budoucí zaměření výzkumu a vývoje.
Konečný termín pro zasílání abstraktů je 4. března 2018.

Podrobnější informace o vědeckém i sociálním programu konference najdete na webových stránkách www.melpro.cz

 
 
Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
 Další běh (IV.) rekvalifikačního kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, bude zahájem 1. března  2018    (následovat bude V. běh  s datem zahájení 1. října 2018).

Kurz probíhá dle stanoveného rozvrhu v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky v průběhu 6 (7) měsíců. Úspěšní frekventanti kurzu získají, kromě osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“, také certifikát "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva".

Výuka se děje v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS.  Lektory jsou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na samostatné stránce "Rekvalifikační kurz" (v sekci Vzdělávání, školení)  věnované náplni kurzu a v Dokumentech ke stažení
 
 
V rekordním ročníku Pivní speciál 2017 získali ceny překvapiví i tradiční vítězové

 Do osmého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů rovněž doposud nejvyšší počet, celkem 42 značek, ve čtyřech soutěžních kategoriích

Přihlášená piva degustovala dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, První, dvanáctičlenný panel expertů, byl složen z nezávislých odborníků (např. ze Zemědělské univerzity v Praze) z různých institucí, doplněných o členy degustační komise Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.  Druhý, osmičlenný panel reprezentantů byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři. Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a.s

Podrobnosti v tiskové zpráve v Dokumentech ke stažení.

 
Video o práci ústavu
S historií i současností Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského se můžete nyní  seznámit i prostřednictvím nového informačního videa, které je na youtube v české i anglické verzi.
 
Senzorické semináře a zkoušky
VÚPS, a.s. pořádá v prostorách Výzkumného senzorického centra v Praze senzorické semináře a zkoušky. Senzorické centrum je vybavené nejmodernějším zařízením a jeho senzorická laboratoř spňuje požadavky normy ČSN ISO 8589.                                                                   
 
 Podrobnosti o termínech v sekci     Degustační kurzy, zkoušky
  detailmí náplně kurzů, zkoušek a přihlášky k účasti v Dokumentech ke stažení.
Celý článek...
 
Školení a semináře mikrobiologického oddělení VÚPS
Mikrobiologické oddělení VÚPS pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří. Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele. Semináře jsou realizovány na 3 úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kubizniaková , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: + 420 224 900 152.
Bližší podrobnosti naleznete oddíle Vzdělávání, školení.
  
 
Rozšíření sortimentu kvasničných kmenů
VÚPS se podařilo rozšířit sortiment  kvasničných kmenů, které nabízí pro výrobu piva. Kompletní aktualizovaný seznam dostupných kmenů naleznete zde (Dokumenty ke stažení / Služby, analýzy).
 
Prodej mladinového koncentrátu a kvasnic na VÚPS
S objednávkami a dotazy  logistického charakteru se obracejte na:

Dana Pražáková, tel. +420 224 900 162 , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osobou pro technologické poradenství je  nadále:

Ing. Martin Slabý, tel. +420 224 900 170 , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Strana 1 z 3