Home
Čeština
News
Mezinárodní konference PERMEA a MELPRO
There are no translations available.

Česká membránová platforma,  jejímž je VÚPS aktivním členem, pořádá  15. – 19. května 2016 v Praze  sdružené  mezinárodní konference   PERMEA a MELPRO.   Program konference je k dispozici na www.permea2016.cz

 
Aktualizace metod EBC
There are no translations available.

Metodiky EBC aktualizované v lednu  2016

 - Původní metoda 9.37 „Stanovení rozpuštěného kyslíku pomocí elektrochemického senzoru“ byla přečíslována na metodu 9.37.2.

 - Byla zavedena nová metoda, EBC 9.37.1 „Stanovení  rozpuštěného kyslíku pomocí optického senzoru v pivu“ (Measurement of Dissolved Oxygen by Optical Sensors). Principem metody je stanovení kyslíku pomocí optického kyslíkového senzoru, který pracuje na bázi luminiscence. Na senzoru je tenká luminiscenční vrstva citlivá na kyslík. Během měření, kdy je senzor ponořen do vzorku,  je luminiscenční vrstva vystavena světlu o vhodné vlnové délce (zelená/světle modrá barva) a následně emituje světlo o nižší energii (červená barva). Kyslík přítomný ve vzorku funguje jako inhibitor emitovaného záření, neboť absorbovaná energie je předána molekule kyslíku bez vzniku světelného záření. Metoda oproti elektrochemickému stanovení nevyžaduje míchání vzorku ani žádný spotřební materiál. Výsledky mohou být ovlivněny látkami jako SO2, H2S, chlór a formaldehyd.

Metodu lze použít také pro měření kyslíku ve sladině a mladině (metoda 8.19.1)

- Metoda 9.29 „Zákal v pivu: Kalibrace zákaloměrů“ (Haze in Beer: Calibration of Haze Meters) byla editována za účelem odstranění nejasností v původním popisu. Celkově byl popis metody rozveden podrobněji včetně doporučené konfigurace přístroje a byl zmíněn i tzv. „neviditelný“ zákal.

V roce 2016 probíhá revize metod:
- 8.10 Free Amino Nitrogen in Wort by Spectrophotometry (IM)

- 4.12 Diastatic Power of Malt

 
Mezinárodní potravinářská konference v Aténách
There are no translations available.

Ve dnech 10.-12. listopadu proběhla v Aténách v Řecku velká mezinárodní konference 29th EFFoST International Conference Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society, kterou spolupořádaly  EFFoST (European Federation of Food Science and Technology) a IUFoST (Intrernational Union of Food Science and Technology ). Program konference zahrnoval 3 plenární zasedání, bylo předneseno 222 přednášek v 33 paralelních tématických sekcích. Před konferencí proběhlo pracovní zasedání  projektu MUSE-Tech ,  mezi jehož řešitele patří i VÚPS. Projektu MUSE-Tech pak byla věnována i část jedné ze sekcí.  Zasedání i konference se zúčastnili i pracovníci VÚPS. Jejich příspěvky jsou k dispozici v části Postery, přednášky, odborné dokumenty v sekci Dokumenty ke stažení stažení.
 
Page 1 of 6