Home
Čeština
News
Degustace italských vín
There are no translations available.

V nově otevřené senzorické laboratoři VÚPS proběhl dne 8.4. 2014 mimořádný seminář věnovaný odbornému senzorickému posuzování vína pod názvem „Sensory evaluation of Italian wines“.

Sensory_eval_wineTuto akci pořádal Ústav biotechnologie VŠCHT v Praze pod vedením prof. Ing. Pavla Dostálka, CSc.

Základy senzorického posuzování vína a zajímavosti o původu některých italských vín a speciálně typických vín ze Sardinie, přednesla profesorka Alessandra Del Caro z University of Sassari ze Sardinie.

Semináře se zúčastnili odborníci zabývající se problematikou technologie a senzorické analýzy potravin z VŠCHT a VÚPS.
     
 
Projekt MUSE-Tech
There are no translations available.

MUlti SEnsor Technology for management of food processes - MUSE-Tech_logo
projekt  7. rámcového programu EU.  VÚPS je jedním z partnerů projektu s akronymem MUSE-Tech, projektu č. 613665 z výzvy FP7-KBBE-2013-7-single-stage. Projekt byl zahájen 1.10. 2013 doba jeho trvání je 36 měsíců. Na projektu se zúčastní 12 partnerů ze 6-ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, ČR, Holandsko, Itálie, Česká republika). Cílem projektu je vývoj multifunkčního senzorového systému, v kterém budou integrovány 3 typy senzorů - rozprostřené teplotní čidlo, optický systém QIVNIR a fotoakustická čidla. Systém je vyvíjen pro použití v potravinářském průmyslu.  Jako jedna z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu je koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - v podmínkách varny pivovaru. VÚPS je vedoucím tohoto pracovního balíčku. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na www stránkách projektu.
   
 
Senzorické semináře a zkoušky
There are no translations available.

probíhají v  Senzorické laboratoři Výzkumného senzorického centra v Praze, která je vybavená nejmodernějším zařízením v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589

nejbližší termíny:                                                                          8-degustac_zkusebna
                                                                              
 Senzorický seminář I. -  Senzorika piva                    12.6. 2014
 Senzorický seminář II. -  Pokračovací kurz              bude upřesněno         
 Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele:    bude upřesněno
 Zkouška základních senzorických schopností:           16.4. 2014 
Read more...
 
Page 1 of 4