Home
Čeština
News
26. Pivovarsko-sladařské dny
There are no translations available.

Jedna z nejvýznamnějších pivovarsko-sladařských akcí u nás, Pivovarsko-sladařské dny, se již tradičně v lichém roce, konají 22.–23. října v Olomouci. Spolupořadatelem jsou vedle VÚPS, a.s., a VŠCHT Praha, rovněž Sladovny Soufflet, a.s.

Odborný program proběhne 22. října, následující den se uskuteční exkurze do sladovny.

Zájemci o komerční prezentaci mohou kontaktovat pana Rudolfa Jastrabana, Agentura Elis, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 737 227 720.

Přihlášky účastníků, program a aktuální informace jsou k dispozici na www.pivovarskedny.cz

 
Workshop Pitelnost – teorie a praxe
There are no translations available.

Dne 23. června 2015 se ve VÚPS v Praze konal workshop na téma „Pitelnost piva“, kterého se zúčastnilo 23 odborníků, a to zástupců šlechtitelů, sladařského a pivovarského průmyslu. Workshop zahájila prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. přednáškou na téma „Pozitivní a negativní faktory ovlivňující pitelnost piva“. Následovala přednáška RNDr. Jany Olšovské, Ph.D. „Pitelnost Piva. Vývoj a aplikace metodiky VÚPS“ a přednáška Ing. Alexandra Mikyšky „Pitelnost piva – teorie a praxe. Výsledky pivovarských zkoušek“. V praktické části workshopu měli účastníci příležitost vyzkoušet si metodiku hodnocení pitelnosti v praxi na porovnání pitelnosti dvou piv připravených z různých odrůd ječmene.
 
Členství VÚPS v České membránové platformě
There are no translations available.

Moderní průmyslové technologie stále více využívají membránových procesů jak pro úpravu a zpracování výchozích surovin, tak pro výrobu finálního produktu samotného. Vzhledem k důležitosti aplikací zejména v pivovarském a nápojovém průmyslu se VÚPS stal členem  České membránové platformy, která sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů.
   
členem České membránové platformy
 
Page 1 of 5