Home
Čeština
News
Oznámení o konání řádné valné hromady 2016
Tuesday, 17 May 2016 00:00
There are no translations available.

Představenstvo akciové společnosti  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 
se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 120 44, IČO: 60193697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383
svolává:
 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
na pátek 17. června 2016 od 10.00 hodin do sídla společnosti (zasedací místnost, Lípová 15, Praha 2)

Úplné znění oznámení o konání valné hromady akcionářů včetně programu a všech náležitostí je k dispozici  jako dokument  Valná hromada 17.6. 2016 (dokument ve formátu pdf v části Dokumenty ke stažení v oddílu Historie, různé).
 
Video o práci ústavu
There are no translations available.

S historií i současností Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského se můžete nyní  seznámit i prostřednictvím nového informačního videa, které je na youtube v české i anglické verzi.
 
Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
There are no translations available.

Na VÚPS bude nově otevřen rekvalifikační kurz  Pivovarnické a sladovnické práce

Kurz bude probíhat dle stanoveného rozvrhu v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky v průběhu 6 měsíců. Úspěšní frekventanti kurzu získají, kromě osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“, také certifikát "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva".

Výuka bude probíhat v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS a částečně v Klášterním pivovaru Břevnov. Lektory budou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

První běh kurzu, jehož  kapacita je omezena, bude zahájen 1. října 2016

Přihlášení účastníci obdrží podrobný program kurzu v průběhu 2. čtvrtletí 2016.

Cena kurzu je 70 000 Kč plus DPH.

Další informace poskytuje a přihlášky přijímá odborný garant kurzu Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Page 1 of 7